Strona główna

 

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby"
 
Przedsiębiorstwo Glue Tec sp. z o.o. realizuje projekt:
"Rozwój konkurencyjności na rynku środkowoeuropejskim w dziedzinie klejów i uszczelnień"
  
Wartość projektu: 1 359 065,77 PLN          Wartość dofinansowania: 515 729,79 PLN
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl. Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji www.rpo.slaskie.pl.
 
 
Naszą misją jest dostarczanie produktów na rynek europejski przemysłowych klejów dwuskładnikowych oraz produktów anaerobowych.
W poszczególnych zakładkach znajdziecie Państwo podstawowe informacje o naszych produktach.
Zapraszamy do zapoznania się z nimi.
Pozostałe informacje odnajdziecie Państwo na stronie dystrybutora na terenie Polski,
firmy Wiko Klebetechnik - www.wikoklebetechnik.pl